دریا و دریانوردی بخشی از تاریخ منطقه تشکیل می دهد ، شکوفای منطقه اطراف تنگه هرمز ارتباط مستقیم با دریانوردی داشت و در این رابطه نقش لنج سازان بندر کنگ و پی پشت در جزیره قشم در طول تاریخ لنج سازی منطقه غیر قابل انکار می باشد . دریانوردان سورو لنج های خود را به استادان ماهر پی پشت سفارش می دادند ، در گذشته دو نوع عمده لنج مورد استفاده در منطقه سورو قرار می گرفت بوم و جالوت بود . ناخدایان سورویی که با لنج های بادی و موتوری خود سفرهای زیادی به سراسر خلیج فارس ، دریای عمان ، هند و افریقا سفر می کردند تاثیر زیادی در رونق تجارت و پیشرفت سورو و منطقه داشته اند .

در اینجا اسامی بعضی از اخرین ناخدایان سورویی که سفر های دور و درازی به مناطق مختلف کرده بودند ذکر می کنیم : ناخدا متوا ، ناخدا حاجی یحیی ( نورانی )، ناخداد حاج احمد سماعیل ( دریاپور )، ناخدا یوسف حاجی بریم ( گلشن ) ، ناخدا حاجی احمد بریم ( حاجی پور )، ناخدا محسن داوند ، ناخدا محمد حاجی بریم ، ناخدا یوسف دلایسن ( دریایی ) ، ناخداعیسی حاجی بریم ( گلشن ) .

هر کدام از این ناخدایان در طول سفر های دریایی خود تجربیات زیادی کسب کرده بودند . آنها با وسایل ابتدایی دریانوردی سواحل خلیج فارس ، دریای عمان و اقیانوس هند درنوردیده به هند ، زنگبار ، سومالی ، کنیا و حتی بعضی آنها می گفتند که به جزایر ملوک در اندونزی هم سفر کرده بودند . بعضی از ناخدایان و لنج داران فعلی سورو روزی خود جاشوی یکی از این ناخدایان بوده اند .