ما در عصری زندگی می کنیم که هر روز به تعداد کاربران موبایلی افزوده می شود. به همین خاطر داشتن اپلیکیشن موبایلی یا سایت موبایلی یکی از عناصر ضروری است که کمکمان می کند در کسب و کارمان پایدار بمانیم. با ظهور گوشی های هوشمند نیز حوزه استفاده از موبایل دچار تغییر و تحول عظیمی شده است.

در حال حاضر افراد بیشتر کارهایشان را با گوشی های موبایلی هوشمند انجام می دهند. به عنوان مثال کتاب می خوانند، بلیط هواپیمایشان را رزرو می کنند، خرید می کنند و به بررسی ایمیل هایشان می پردازند. به همین خاطر است که وجود اپلیکیشن های موبایلی به یک موضوع عادی برای کسب وکارها تبدیل شده است.

برخی از متخصصان نیز بر این باورند که اپلیکیشن های موبایلی بسیار بهتر از سایت های موبایلی هستند. این موضوع تا حد زیادی درست است چون اپلیکیشن ها را راحت تر می توان سفارشی سازی کرد و قابلیت هایی به آن افزود که تجربه کاربری را بهبود ببخشد. اگر سایت های موبایلی را با اپلیکیشن های موبایلی بررسی کنیم متوجه می شویم که اپلیکیشن ها در تعامل با کاربران و تبدیل آن ها به مشتریان بالقوه بسیار موثرتر هستند.