در بازار رقابتی که هر روزه وب‌ سایت فروشگاهی یا خدماتی ایجاد می‌شود، پیدا کردن جای خود و توسعه وبسایت خود پروژه‌ای است که نیازمند دانش، آگاهی و به‌روز رسانی خدمات و مطالب وبسایت است. شهر بندرعباس با وجود کسب و کارهای متعدد نیز از این مستثنا خارج نیست . یک وبسایت فروشگاهی خوب باید دارای طراحی جذاب و گاه متنوع در ظاهر خود باشد همچنین طراحی سایت فروشگاهی در بندرعباس نیاز به مشاوره و شناخت اصولی راهکارهای بازاریابی اینترنتی دارد.