عمارت کلاه‌ فرنگی واقع در بخش مرکزی شهرستان بندر عباس و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است .

این بنا گمرک قدیمی و تاریخی شهر بندر عباس و محل تجارتخانه داخلی و خارجی بوده‌ است و مربوط به دوره صفویه می ‌باشد . این عمارت در مجاورت اسکله قدیمی بندر عباس در بلوار طالقانی قرار دارد . از آنجا که این عمارت از معماری ‌اروپایی ‌آن دوره تأثیر گرفته ‌، مثل تعداد زیادی از عمارات دوره قاجاریه به ‌عمارت کلاه فرنگی معروف است .

این ساختمان مربوط به دوره صفویه بوده که در سال۱۱۱۰ هجری قمری توسط هلندی ها ساخته شده است . این بنا ، قلعه ای با ۱۶ برج و ۳ دروازه می باشد .

عمارت کلاه‌فرنگی واقع در بخش مرکزی شهرستان بندر عباس و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

این بنا گمرک قدیمی و تاریخی شهر بندرعباس و محل تجارتخانه داخلی و خارجی بوده‌است و مربوط به دوره صفویه می‌باشد.

این عمارت در مجاورت اسکله قدیمی بندرعباس در بلوار طالقانی قرار دارد. از آنجا که این عمارت از معماری اروپایی آن دوره تأثیر گرفته، مثل تعداد زیادی از عمارات دوره قاجاریه به‌عمارت کلاه‌فرنگی معروف است.

بنای این عمارت به دوران صفویه تعلق دارد و سابقاً اداره‌ گمرك بندرعباس در آن قرار داشت. این عمارت در مجاورت اسكله قدیمی بندرعباس در بلوار طالقانی قرار دارد. از آنجا كه این عمارت از معماری اروپایی آن دوره تأثیر گرفته، مثل تعداد زیادی از عمارات دوره قاجاریه به عمارت كلاه‌فرنگی معروف شده است.